سبد خرید شما خالی است!

درباره کتاب: بلوغ چیست؟ من چه احساسی درباره‌ی بلوغ باید داشته باشم؟ چرا جسم و روان من،‌در این دوران تا این اندازه تغییر می‌کند؟ چگونه می‌توانم احساس خشم‌ام را کنترل کنم؟ چرا وزن من در دوران بلوغ تغییر می‌کند؟ چرا صورتم جوش می‌زند؟ این پرسش‌ها و هزاران پرسشی که شما، نوجوانان، در دوران بلوغ به ذهن‌تان می‌رسد نشان ‌دهنده‌ی کنجکاوی و نگرانی شما درباره‌ی تغییرات فراوانی است که در این دوران در خود احساس می‌کنید. برخی ازنوجوانان زمانی که بالغ می‌شوند به سختی می‌توانند درباره‌ی مسائل دوران بلوغ با پدر و مادرشان صحبت کنند. شاید نگران‌اند که باید پاسخ پرسش‌های‌شان را از پیش می‌دانستند، یا ممکن است تصور کنند واژه‌ها و جمله‌هایی مناسب برای توصیف وضعیت‌شان در ذهن ندارند، شاید هم نگران‌اند که اگر دیگران متوجه احساس‌ها و هیجان‌های غیرعادی آن‌ها شوند مسخره‌شان کنند. در هر صورت، شما می‌توانید با مطالعه‌ی این کتاب، پاسخی برای پرسش‌های متعدد و گوناگون‌تان درباره‌ی بلوغ وتغییرات ناشی از آن پیدا کنید.
v