• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • ارسال رایگان

    در سفارشات بیش از 30 تومان
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل
فلسفه‌ي ذهن به عنوان بخشي از فلسفه‌ي تحليلي، به ذهن، حالات ذهني و رابطه‌ي آن با بدن فيزيكي ما و نيز ساير مسايل مهم مربوط به آن همچون «آگاهي»، «خودآگاهي»، «اراده آزاد» و «جبر و اختيار» مي‌پردازد و از سويي نظريه‌هايي همچون دوگانه‌انگاري، كاركردگرايي، اين هماني ذهن و بدن و اين هماني شخصي. روابطي را بين اجزاي وجودي فلسفه‌ي ذهن برپا مي‌دارند و به مباحث مربوط به آن مي‌پردازند كه همواره تأمل‌برانگيز بوده و هست. محتواي ان كتاب نيز به خوبي دربرگيرنده‌ي چنين مباحثي است. نويسنده، نظريات فلسفه‌ي ذهن را با نظمي كم‌نظير در كنار تاريخ فلسفه‌ي ذهن و تاريخ فلاسفه‌ي ذهن قرار داده و با نقادي موشكافانه‌ي خويش، مخاطب را با زباني شيوا و رسا به فهم و تفكر وامي‌دارد تا انديشه‌ي خواننده را به مثابه عصاره‌ي ذهن او به تحرك وادارد؛ شايد «خودآگاهي» كه «بالاترين درجه‌ي آگاهي است» بتواند در وي به منصه ظهور و عمل برسد. مباحثات و تأملات فلسفي، شرح اصطلاحات مهم در قالب‌هاي معمول و مثال‌هاي مانوس، شيوه‌ي خاص نويسنده براي درگير كردن ذهن خواننده به فهم فلسفه‌ي ذهن و به خصوص نيل به خودآگاهي است تا خواننده‌ي فهيم، پس از مطالعه كتاب، خود و جهان اطراف خود را بهتر بفهمد و بفهماند. «آگاهي» چونان رخشي است كه توسن‌وار در قلمروي بيكران «فلسفه‌ي ذهن» از ازل تا ابد، با سرعتي شگرف مي‌تازد و مي‌تازاند، مراقب بايد بود تا از اين دگرديسي، خودآگاهانه باز نمانيم.

آشنایی با فلسفه ذهن

موجودی: 1 در انبار
39,000 تومان

نويسنده:مل تامسون 

مترجم:مهران داور/نيلوفرخوش زبان

انتشارات :نقش ونگار

سال چاپ :1398

نوبت چاپ :سوم

قیمت: 39000 تومان

 شابك :97896470022882

1 در انبار

مقایسه

فلسفه‌ی ذهن به عنوان بخشی از فلسفه‌ی تحلیلی، به ذهن، حالات ذهنی و رابطه‌ی آن با بدن فیزیکی ما و نیز سایر مسایل مهم مربوط به آن همچون «آگاهی»، «خودآگاهی»، «اراده آزاد» و «جبر و اختیار» می‌پردازد و از سویی نظریه‌هایی همچون دوگانه‌انگاری، کارکردگرایی، این همانی ذهن و بدن و این همانی شخصی. روابطی را بین اجزای وجودی فلسفه‌ی ذهن برپا می‌دارند و به مباحث مربوط به آن می‌پردازند که همواره تأمل‌برانگیز بوده و هست. محتوای ان کتاب نیز به خوبی دربرگیرنده‌ی چنین مباحثی است. نویسنده، نظریات فلسفه‌ی ذهن را با نظمی کم‌نظیر در کنار تاریخ فلسفه‌ی ذهن و تاریخ فلاسفه‌ی ذهن قرار داده و با نقادی موشکافانه‌ی خویش، مخاطب را با زبانی شیوا و رسا به فهم و تفکر وامی‌دارد تا اندیشه‌ی خواننده را به مثابه عصاره‌ی ذهن او به تحرک وادارد؛ شاید «خودآگاهی» که «بالاترین درجه‌ی آگاهی است» بتواند در وی به منصه ظهور و عمل برسد. مباحثات و تأملات فلسفی، شرح اصطلاحات مهم در قالب‌های معمول و مثال‌های مانوس، شیوه‌ی خاص نویسنده برای درگیر کردن ذهن خواننده به فهم فلسفه‌ی ذهن و به خصوص نیل به خودآگاهی است تا خواننده‌ی فهیم، پس از مطالعه کتاب، خود و جهان اطراف خود را بهتر بفهمد و بفهماند. «آگاهی» چونان رخشی است که توسن‌وار در قلمروی بیکران «فلسفه‌ی ذهن» از ازل تا ابد، با سرعتی شگرف می‌تازد و می‌تازاند، مراقب باید بود تا از این دگردیسی، خودآگاهانه باز نمانیم.