• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • ارسال رایگان

    در سفارشات بیش از 30 تومان
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل
اين كتاب در پنج فصل تلاش مي‌كند از سه منظر متفاوت دموكراسي ليبرال را مورد بررسي قرار دهد. شانتال موفه دموكراسي را عرصه آگونيسم، اجماع منازعه‌اي، مخالفت و رقابت مي‌داند؛ همچنين از ديد او دموكراسي امري اخلاقي و جهان‌شمول نيست. در مقابل، از نظر جان رالز دموكراسي امري اخلاقي است، هر چند جهان‌شمول و عام نيست و همين‌طور دموكراسي ليبرال والز عرصه‌ي گفتگو، اجماع، مشورت و همكاري است. از طرفي ديگر جوامع غيرغربي لزوماً نبايد دموكراسي را بپذيرند تا جوامعي اخلاقي باشند. برعكسِ اين موضع رالز، برنارد لوئيس ادعا مي‌كند دموكراسي ليبرال جهان‌شمول است و همه‌ي جوامع اعم از غربي و غيرغربي (مانند جوامع خاورميانه و اسلامي) بايد دموكراتيك شوند. در يك كلام، از ديد موفه دموكراسي ليبرال سياسي است و در مقابل، از ديد رالز و لوئيس دموكراسي ليبرال اخلاقي است، با اين حال، بديل دموكراسي ليبرال از نظر لوئيس استبداد و ديكتاتوري است، در حالي كه از نظر رالز،‌ دموكراسي ليبرال هرچند به لحاظ اخلاقي برتر است ولي بديل آن مي‌تواند فرضاً جوامع آبرومند باشد.

در نقد و دفاع از دموکراسی لیبرال

موجودی: 50 در انبار
12,000 تومان

نويسندگان:جان رالز/شانتال موفه/برناردلوئيس/جان تي.جوست/جيم سيدانيوس/اونورااونيل/شانتال موف/جعفرمحسني

ترجمه:جعفرمحسني دره بيدي
 
انتشارات:نقش ونگار
 
شابك:9789647002844
 
نوبت چاپ:اول1394
 
قیمت: 120000 ریال

50 در انبار

مقایسه

این کتاب در پنج فصل تلاش می‌کند از سه منظر متفاوت دموکراسی لیبرال را مورد بررسی قرار دهد. شانتال موفه دموکراسی را عرصه آگونیسم، اجماع منازعه‌ای، مخالفت و رقابت می‌داند؛ همچنین از دید او دموکراسی امری اخلاقی و جهان‌شمول نیست. در مقابل، از نظر جان رالز دموکراسی امری اخلاقی است، هر چند جهان‌شمول و عام نیست و همین‌طور دموکراسی لیبرال والز عرصه‌ی گفتگو، اجماع، مشورت و همکاری است. از طرفی دیگر جوامع غیرغربی لزوماً نباید دموکراسی را بپذیرند تا جوامعی اخلاقی باشند. برعکسِ این موضع رالز، برنارد لوئیس ادعا می‌کند دموکراسی لیبرال جهان‌شمول است و همه‌ی جوامع اعم از غربی و غیرغربی (مانند جوامع خاورمیانه و اسلامی) باید دموکراتیک شوند. در یک کلام، از دید موفه دموکراسی لیبرال سیاسی است و در مقابل، از دید رالز و لوئیس دموکراسی لیبرال اخلاقی است، با این حال، بدیل دموکراسی لیبرال از نظر لوئیس استبداد و دیکتاتوری است، در حالی که از نظر رالز،‌ دموکراسی لیبرال هرچند به لحاظ اخلاقی برتر است ولی بدیل آن می‌تواند فرضاً جوامع آبرومند باشد.