• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • ارسال رایگان

    در سفارشات بیش از 30 تومان
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل
اول مرد بیرون آمدوچند دقیقه بعد، زن بسته ی کوچکی اسکناس دردست داشت و می شمرد. عینک تیره ی بزرگی صورتش را پوشانده بود. یک بار دیگر هم آن ها را دید همان شب دست در دست زیر یک چتر قدم می زدند وبه ویترین مغازه ای که پر از تلویزیون بود خیره شدند. تلویزیون وسطی توجه شان را جلب کرده بودوحالا لبخند می زدند .پیش از آنکه راه شان رابکشند وبروند زن دستی به موهای خودبردتا مرتب شان کند مرد روبه دوربین مداربسته ی توی ویترین دست تکان دادو بی سروصدا راه افتادند ودفتند.

ریمونددیگربامانیست

موجودی: 1 در انبار
29,000 تومان

ریموند دیگربامانیست کارور مرده

انتخاب وترجمه : اسدالله امرایی

 مجموعه ده داستان از نویسندگان مشهور جهان

نوبت چاپ: اول 1395

شمارگان:1000 نسخه

قیمت : 15000تومان

1 در انبار

مقایسه

اول مرد بیرون آمدوچند دقیقه بعد، زن بسته ی کوچکی اسکناس دردست داشت و می شمرد. عینک تیره ی بزرگی صورتش را پوشانده بود. یک بار دیگر هم آن ها را دید همان شب دست در دست زیر یک چتر قدم می زدند وبه ویترین مغازه ای که پر از تلویزیون بود خیره شدند. تلویزیون وسطی توجه شان را جلب کرده بودوحالا لبخند می زدند .پیش از آنکه راه شان رابکشند وبروند زن دستی به موهای خودبردتا مرتب شان کند مرد روبه دوربین مداربسته ی توی ویترین دست تکان دادو بی سروصدا راه افتادند ورفتند.

آپارتمان ولادیمیر در طبقه  ی پنجم درست نبش  خیابان  بود. ولادیمیر  نویسنده بود.  چهل و سه سال سن داشت و به پیرمردها می ماند. زنش را  طلاق داده بود و یک دختر داشت. اینس کوچولو توی  شهر دیگری با مادرش زندگی می کرد  و ماهی یک بار به  دیدن او  می آمد.