• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

3گانه گریشا(ویرانی وقیام)

موجودی: 1 در انبار
۲۵۰,۰۰۰ تومان

3گانه گریشا(ویرانی وقیام)

نویسنده: لی باردوگو

مترجم: بهناز ولی پور

نوبت وسال چاپ: اول 1398

قیمت:250000تومان

1 در انبار

مقایسه

آلینافرصت زیادی ندارد.برای نابودی دارکلینگ بایدمرغ آنش بی جا ومکان راهرچه سریع تربیابد.قدرت دارکلینگ درحال افزایش است وارتباطش با آلینا چگونه است؟آیا آلینامی تواندازسلطه وچنگ اورهایی یابد؟آیامی خواهد؟مل تنهاکسی است که آلینامی تواند دراین دنیای کاملأبی ثبات به اواعتماد داشته باشد. اما  آیا پذیرش اتصال و ارتباط بین این دو می تواند مهم  ترین و سرنوشت سازترین تصمیم باشد؟