• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

ازنظریه تا عمل

موجودی: 1 در انبار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

نويسنده:زهراحيراني- صفا مصطفائي

قطع :رقعي 

تعداد صفحات :224

جلد: شميز

سال نشر: اول،94

قيمت:110000تومان

1 در انبار

مقایسه

هرجامعه داراي آرماني است وبراي رسيدن به آن آرمانهانيازمند نظرياتي است.بانگاهي گذرادر جوامع وكشورهاي مختلف در ميان بعضي ازآنهامي توان اختلاف فاحشي بين آرمانهاي تربيتي ووضعيت موجود مشاهده كرد.دلایل این اختلاف چیست؟ برای اینکه نظریات تربیتی به عمل برسند، چه باید کرد؟

بدون تردید برای عملی شدن  نظریات تربیتی  چه در حوزه رسمی و چه  غیررسمی راهکارهایی وجوددارد که در  این کتاب به تبیین  این راهکارها در حوزه تعلیم و تربیت  رسمی که متشکل از وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم و فناوری و ارشاد اسلامی می باشد، پرداخته شده  است و اینکه یک نظریه تربیتی طی چه فرایندی تبدیل به عمل می شود، با دقت فراوان  و ارائه نظریات جدید مورد بررسی قرار گرفته است.
هر جامعه دارای آرمانی است و برای رسیدن
به آن آرمان‌ها نیازمند نظریاتی(تئوری‌هایی) است. با نگاهی گذرا در جوامع و کشورهای مختلف، در میان بعضی از آن‌ها می‌توان اختلاف فاحشی بین آرمان‌های تربیتی و وضعیت موجود مشاهده کرد. دلایل این اختلاف چیست؟ برای این که نظریات تربیتی به عمل برسند، چه باید کرد؟ بدون تردید برای عملی شدن نظریات تربیتی چه در حوزه‌ی رسمی و چه غیررسمی راهکارهایی وجود دارد که در این کتاب به تبیین این راهکارها در حوزه‌ی تعلیم و تربیت رسمی که متشکل از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و فناوری و ارشاد اسلامی می‌باشد، پرداخته شده است و این‌که یک نظریه‌ی تربیتی طی چه فرایندی تبدیل به عمل می شود، با دقت فراوان و ارائه‌ی نظریات جدید مورد بررسی قرارمی گیرند.