• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • ارسال رایگان

    در سفارشات بیش از 30 تومان
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

3گانه گریشا(سایه واستخوان)

موجودی: 1 در انبار
45,000 تومان

3گانه گریشا( سایه واستخوان)

نویسنده: لی باردوگو

مترجم: بهناز ولی پور

سال ونوبت چاپ:اول 1398

قیمت:450000 ریال

1 در انبار

مقایسه

تصورم این بودعشقی که به اوحس می کردم متعلق به گذشته ودختراحمق وتنهایی بودکه هرگزنمی خواستم دوباره همان شوم.سعی کردم آن دختروعشقی راکه حس می کرددفن کنم،همان طورکه پیشترسعی کرده بودم قدرتم رادفن کنم.اما نباید این اشتباه را دوباره تکرارکنم. اولین بار که وارد سایه حصارشدم ازتاریکی و مرگ خودم می هراسیدم.

حالا تاریکی دیگر برایم معنایی نداشت و می دانستم که مرگ زودرس نیز می توانست همچون هدیه ای به شمار آید. این حقیقتی است پشت یک چهره ی جذاب و قدرت هایی اعجازگونه، حقیقتی  که  در  فضای خالی و مرده ی  بین ستارگان  بود سرزمین بایر و برهوتی که توسط هیولاهایی  مخوف اشغال شده بود.