• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

ایدئالیسم آلمانی

موجودی: در انبار
۲۲۰,۰۰۰ تومان

ایدئالیسم آلمانی

جنبش های فکری دوران جدید

ویل دادلی

ترجمه ی علیرضا حسن پور

نوبت وسال چاپ: اول 1399

قیمت:220000تومان

مقایسه

آشنایی با ایدئالیسم آلمانی درآمدی آسان و قابل فهم برجنبشی فلسفی به دست می دهد که در سال 1781 با انتشار نقد عقل محض کانت آغاز شد  و پنجاه سال بعد از آن، با مرگ هگل به پایان رسید. آرا و اندیشه های متفکران این دوره  همه ی عرصه های فلسفه را از اساس دگرگون ساخت و چنان تاثیری گذاشت که همچنان در علوم انسانی و علوم اجتماعی مشاهده می شود.

کانت، فیشته، شلینگ و هگل راه رابرای مارکس و کرکه گور ،پدیدارشناسی و اگزیستاسیالیسم، نظریه ی انتقادی و پساساختارگرایی هموار کردند و مطالعات دینی، اخلاقی و زیبایی شناختی و نظریه ی سیاسی و اجتماعی معاصر همچنان تحت تاثیر بینش های آن هاست.
علاوه بر این، مهم ‌ترین نقدهایی را خواهید خواند که از جانب نمایندگان جنبش هایی نظیر مارکسیسم، رمانتیسم و اگزیستانسیالیسم متوجه ایدئالیسم آلمانی شده است.

رتبه

اولین رتبه دهنده باشید “ایدئالیسم آلمانی”