• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

رساله درباب شر و مشیت الهی

موجودی: در انبار
۲۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه روزگار نخست

چهاررساله درباب شرو مشیت

دبیرمجموعه: سیدعلی شامخی

مترجم : فرشته خسروی

نوبت وسال چاپ: دوم1401

مقایسه

این کتاب مشتمل است بر چهار رساله از ماکسیموس صوری، سنکا و پروکلوس (دو رساله). این فیلسوفان باستانی در این چهار رساله به مشیت الهی و چرایی وجود شر و مبدأ آن می‌پردازند و به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ می‌دهند.

“حتی آن پدیده‌هایی که بی‌قاعده و نامتعین به نظر می‌رسند، منظورم بارش‌ها و ابرها، ضربات پرقدرت آذرخش، شراره‌های آتشی که از نوک ازهم‌پاشیده‌ی کوه‌ها به بیرون می‌جهند، تکان‌های زمین آن‌گاه که لرزیدن گیرد و هر ناآرامی دیگری است که عنصر خشونت‌گر طبیعت در سرتاسر زمین سبب می‌شود، حتی آن‌ها نیز بدون دلیل رخ نمی‌دهند، هرچند که ناگهان اتّفاق می‌افتند؛ نه! آن‌ها نیز علل مشخصی دارند، همچون پدیده‌هایی که چون می‌بینیم در شرایطی غریب روی می‌دهند آن‌ها را معجزه می‌انگاریم، مانند آب‌های گرمِ میانه‌ی امواج دریا و سلسله‌جزایر جدیدی که در وسعت اقیانوس یکباره ظاهر می‌شوند. “

رتبه

اولین رتبه دهنده باشید “رساله درباب شر و مشیت الهی”