• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

3گانه گریشا(محاصره و طوفان)

موجودی: در انبار
۲۸۰,۰۰۰ تومان

3گانه گریشا(محاصره و طوفان)

نویسنده: لی باردوگو

مترجم: بهناز ولی پور

نوبت وسال چاپ:اول 1398

قیمت:280000تومان

مقایسه

آلیناتصورمی کردمی تواندگذشته اش رافراموش کرده واز سرنوشتش بگریزد.ولی نمی تواند.مل امیدواربودبرای حمایت ازدختری که عاشقش است همه کارکرده باشد.ولی نکرده است. دارکلینگ،بسیار قدرتمندتر از پیش،تشنه ی انتقام است.اوبه آلینا نیاز دارد.به زودی آلینا باید بین کشورش،قدرتش وپسری که عاشقش است یکی را برگزیند.یا خطر از دست دادن همه چیز را در مقابل طوفانی که در پیش است بپذیرد.